Alerteerregeling

Alerteerkaart

Bij BC Up en Down is het voor alle lijnen verplicht om de Alert kaart te gebruiken (zie Reglement) . 

Waarom moet je alerteren?

 • Het doel van het alerteren is om tegenstanders attent te maken op bijzondere biedafspraken om zodoende biedmisverstanden te voorkomen.
 • Geheime biedafspraken zijn volgens de spelregels verboden.

Wanneer moet je alerteren?

 • Als de bieding interesse toont in een andere speelsoort dan wordt geboden
 • Als de bieding een extra boodschap overbrengt
 • Als de bieding afwijkt van wat tegenstanders mogen verwachten
 • Openingen van 1♣ of 1 als deze niet minimaal een driekaart beloven
 • 1SA opening als deze minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten
 • Redoublet als dit niet op kracht duidt

Wie moet er alerteren?

 • De partner van de speler die het bijzondere bod doet. Hij/zij doet dit door de Alertkaart te tonen.

Wat mag je niet alerteren?

 • Biedingen op vier niveau, tenzij het een bieding in de eerste bied ronde betreft
 • Doublet, tenzij de tegenstanders er een andere betekenis aan kunnen geven